Savarin

mobilní číšník Savarin

Rozšíření pokladního systému o mobilní pokladny Vám umožní přenést některé funkce pokladny (objednávání, vyúčtování, ...) přímo ke stolu, k hostovi. Číšník pak sebou nosí mobilní zařízení s aplikací Mobilní pokladna, která bezdrátově komunikuje se serverem na pokladně - "stolním" počítači. Akce (objednávky, storna, úhrady, ...) provedené na mobilním terminálu jsou ihned předány serveru a zapsány do pokladny.

Funkce mobilní pokladny:

  • příjem objednávky na konkrétní stůl nebo i židli. Pokud je v dosahu bezdrátové sítě zobrazí aktuální obsah zvoleného účtu hosta. Vyhledání položku je možné pomocí PLU (čísla sortimentu), názvu nebo výběrem přes rastry (skupiny zboží). K položkám lze připojit i poznámku, kterou lze vybrat z poznámek zapsaných v číselníku, nebo zapsat novou.
    Příjem objednávek je možný i v off-line režimu, tedy mimo dosah sítě. To Vám umožní objednávat např. i v salonku, sklepě, atd., které nejsou pravidelně v provozu a nemusí být pokryty bezdrátovou sítí
  • storno objednávky. Z položek namarkovaných na zvoleném účtu můžete libovolné vybrat a ty pak stornovat
  • přesun sortimentu umožní převést vybrané položky z účtu hosta na jiný účet
  • úhrada účtu slouží k zaplacení vybraných položek účtu hosta. Druh platby je možné zvolit. Podporován je i převod na účet hosta ubytovaného v programu Recepce. Rovněž lze zvolit tiskárnu, na které bude vytištěna účtenka
  • signalizace síly signálu bezdrátové sítě
  • signalizace off-line režimu, pokud je mimo dosah sítě
  • zobrazení kapacity baterie
  • zobrazení přehledu požadavků, odeslaných i neodeslaných

 

 

© Cominn, s.r.o. 1990 - 2024 | www.cominn.cz | www.savarin.cz