Savarin

služby, servis

o cenách služeb ...

V oblasti poskytování servisních služeb a nových verzí programů jsou možné dva přístupy, které jsou dané tím, zda má zákazník s naší firmou uzavřenu smlouvu o servisu:

  • Není-li uzavřena servisní smlouva, hradí zákazník veškeré školení, servisní zásahy a cestovní náklady. Cena za každou započatou hodinu je 490 Kč. Uvedené ceny se zvedají o 50% o sobotách, nedělích a ve státní svátek. Rovněž při práci ve večerních a nočních hodinách (20-06) se ceny zvyšují, a to o 25%.
  • Při uzavřené servisní smlouvě platí zákazník pravidelný paušální poplatek ve výši 2% z ceny programu měsíčně. Při případném servisním zásahu hradí již jen cestovní náklady. Školení nad dohodnutý rámec pro něj zůstane i nadále placenou službou, ale cena je snížena na 440 Kč/hod. Porady po telefonu jsou pak také v rámci paušálu. Navíc je poskytnuta možnost volání zdarma i mimo pracovní dobu a ve dnech volna na mobilní telefon.
    Nové verze programů jsou opět uhrazeny již těmito paušálními poplatky a dostává je automaticky minimálně jedenkrát ročně. Další výhodou je možnost servisních zásahů pomocí vzdálené správy, čímž lze častokrát odbourat cestovní výlohy.
    Uživatelům GARANTUJEME TERMÍN SERVISNÍHO ZÁSAHU DO 24 HODIN !!!

Cestovní náklady, hrazené v obou případech, činí 9 Kč/km, je-li cesta úhrnem (tam + zpět) do
200 km a 8 Kč/km nad 200 km.

 

 

© Cominn, s.r.o. 1990 - 2021 | www.cominn.cz | www.savarin.cz