Savarin

služby, servis

o cenách služeb ...

V oblasti poskytování servisních služeb a nových verzí programů jsou možné dva přístupy, které jsou dané tím, zda má zákazník s naší firmou uzavřenu smlouvu o servisu:

 • Není-li uzavřena servisní smlouva, hradí zákazník veškeré školení, servisní zásahy a cestovní náklady.

  Do 30 minut ............................................ 500 Kč.

  Cena za každou započatou hodinu je ..... 850 Kč.

  Uvedené ceny se zvedají o 50% o sobotách, nedělích a ve státní svátek. Rovněž při práci ve večerních a nočních hodinách (17:00-07:00) se ceny zvyšují, a to o 25%.

 • Při uzavřené servisní smlouvě platí zákazník pravidelný paušální poplatek dle smlouvy. Při případném servisním zásahu hradí pouze práce nad rámec uzavřené smlouvy a cestovní náklady. Školení nad dohodnutý rámec pro něj zůstane i nadále placenou službou, ale cena je snížena o 10%.

  Do 30 minut ............................................ 405 Kč.

  Cena za každou započatou hodinu je ..... 765 Kč.

  Porady po telefonu jsou pak také v rámci paušálu. Navíc je poskytnuta možnost volání zdarma i mimo pracovní dobu a ve dnech volna na mobilní telefon.
  Nové verze programů jsou opět uhrazeny již těmito paušálními poplatky a dostává je automaticky minimálně 4krát ročně.
  Uživatelům GARANTUJEME TERMÍN SERVISNÍHO ZÁSAHU DO 24 HODIN !!!

 • Cena práce datového analytika, konzultace vazeb na účetnictví je 1150Kč/hod za každou započatou hodinu. Cena za programátorské práce 1390Kč - 1690Kč dle typu prací - dle individuální cenové nabídky.

Cestovní náklady, hrazené v obou případech, činí 14Kč/km.

Ceny jsou uvedeny bez DPH a jsou platné od 1.10.2022.

 

 

© Cominn, s.r.o. 1990 - 2023 | www.cominn.cz | www.savarin.cz