Savarin

popis programů

Základem restauračního systému je SW modul HRMTZ a HRKALKUL, který vede kompletní skladovou evidenci až 99 středisek, kalkulace jídel, připravuje data pro pokladní systém, provádí odpisy prodaného sortimentu z pokladen, umožňuje dokonalou kontrolní činnost s ohledem na možnosti zjišťovat aktuální stavy na skladových kartách. Program již obsahuje receptury teplé a studené kuchyně. Umožňuje napojení:

  • SW POKLADNA Savarin, pracujícího na PC nebo POS. Počítačovou pokladnu řídí SW POKLADNA ve verzích RESTAURAČNÍ, HOTELOVÁ a SAMOOBSLUŽNÁ. Tento SW zabezpečuje veškerou agendu spojenou s prodejem zboží a výrobků na odbytovém středisku až po vystavení účtu, denní uzávěrku a prostřednictvím modulu HRMTZ a HRKALKUL odpis zboží a surovin přímo ze skladových karet. HOTELOVÁ verze umí připsat útratu hosta na účet vedený v programu RECEPCE.
  • Několika typů ELEKTRONICKÝCH POKLADEN (ECR) S těmito pokladnami komunikuje PC prostřednictvím systému HRMTZ a HRKALKUL. Tato komunikace se obvykle realizuje po sériové lince. Na pokladnu se přenáší základní prodejní data, jako sortiment (PLU), seznam číšníků, rastrů. Z pokladny SW získává informace o prodeji a provádí denní uzávěrky a nulování pokladny.

Hotelový systém

Hotelový systém je rozšířen pro podchycení provozu recepcí ubytovacích zařízení o SW modul RECEPCE Savarin. Tento umožňuje rezervovat pokoje, střediska i služby hotelu, provádět ubytování hostů, vystavovat účty jak za ubytování, tak i za prodej služeb a zboží v prodejně recepce. Součástí recepce je i směnárna a prodejna recepce. Základními výstupy systému jsou účty hostů, odpočty ze směnárny, uzávěrkové sestavy pro provozní, ekonomické i statistické potřeby.

Na SW modul RECEPCE úzce navazuje SW SledujTU, který zabezpečuje snímání informací z telefonní ústředny, sledování telefonních hovorů uskutečněných prostřednictvím ústředny a automaticky zatěžuje účty hostů částkami za protelefonované hovorné.

Systém poskytuje informace pro zaúčtování v systémech podvojného účetnictví. Pro externí systémy systém generuje účetní věty ve formě textového nebo databázového souboru.

Vlastnosti SW uváděné v tomto materiálu mohou být ovlivněny typem technického vybavení, na kterém jsou systémy provozovány. V detailech se prosím obraťte přímo na naše pracovníky. Rádi Vám zodpoví Vaše dotazy a připraví konkrétní specifikaci systému na Vaše provozní podmínky.

Bezpečnost systému

Přístup k programům je vždy chráněn vstupním heslem, které si může každý uživatel zvolit. Jednotlivým uživatelům správce systému nastavuje přístupová práva, které zabrání nebo povolí přístup do jednotlivých částí programu.

 

 

© Cominn, s.r.o. 1990 - 2024 | www.cominn.cz | www.savarin.cz